• Kompletní úpravy PS (z nových i starších dílů PS (dle dohody a přání odběratele)
  • Úpravy motorů na obsahy 1,6; 1,8; 1,9; 1,9+; 2,0 (dle přání odběratele)
  • Kompletace motorů
  • Úpravy čerpadel
  • Dodávky kompletních sportovních PS (dle přání odběratele)
  • Dodávky jednotlivých dílů na PS

U každé nově sestavené PS a také na přání zákazníků provádíme zátěžové zkoušky soustrojí. Během testu je měřen průběh průtočného množství v závislosti na měnícím se tlaku za současného měření otáček motoru.

Tento test je prováděn na stabilní nádobě vybavené patřičnými čidly, které zjišťují požadované hodnoty zobrazující se na digitálním displeji.
Toto zařízení umožňuje simulovat chování PS při požárním útoku.